Kľúčové slová:JAZDI NA VODU

Inzeráty RSS

HYDROTUNING - ÚSPORA PALIVA

ŠROBÁROVA 23, POPRAD, SLOVENSKO, 05801
WWW.HYDROTUNING.AT

MATE DOSŤ ZVYŠOVANIA CIEN ZA POHONNE HMOTY? PREJDITE NA ZELENÚ ENERGIU. WWW.HYDROTUNING.AT A TECHNOLÓGIA ELEKTROLÝZY VODY A JEJ PREMENY NA HHO PLYN VÁM UMOŽNÍ ZNÍŽENIE SPOTREBY VÁŠHO SPAĽOVACIEHO MOTORA O 20-40%. CENA MONTážE JE OD 450- 559 EUR, V ZÁVISLOSTI OD TYPU VOZIDLA.

Kategória:Auto-moto
E-mail
Cena500.00
Kľúčové slováUSPORA PALIVAHYDROTUNINGJAZDI NA VODUHHO